Svenska pipsidorna

En pipa god tobak,
ett glas ypperlig porter
och en underbar kvinnas kärlek…
Kan man begära något mera av livet?

Här hittar du lite information om svenska pipmakare, gamla (och nya) svenska pipfabriker och pipmärken, foton på några vackra handgjorda pipor och lite annan pip- och tobaksrelaterad information.

Rökningens historia

The Social History of Smoking av George L. Apperson (1857-1937)
The Social History of Smoking
Ladda ner talboken i MP3-format (hela boken är packad i en ZIP-fil på 194 MB).

OBS! texten är på engelska.
Den här boken kom ut 1914 och berättar om rökningens historia i England, ur ett socialt perspektiv. Med början från tobakens introduktion i England, får vi följa hur rökvanorna och tobaksbruket har anpassats efter modets växlingar genom tiderna, och förändringar i samhällets attityd till rökning.
Talboken kommer från Librivox och är helt fri att distribuera.

Piplotteri

Två pipor lottas ut. Alla som betalt medlemsavgiften före årsskiftet deltar i utlottningen av två pipor, gjorda av den danske pipmakaren Mogens Johs Johansen. Avgiften för 2016 är 300 kr. som betalas in på klubbens bankgiro 5655-2821.
Pipauktion i Malmö lördagen den 7 november kl. 13

Nu ligger slutpriserna vid årets auktion ute.
I vanlig ordning håller vi en pipauktion i höst och i år är utbudet mer varierat än någonsin.

Vi har fått flera donationer till årets auktion och vill framföra ett stort tack till följande personer:

Barbro Vollmer, som skänkt två vackra tavlor till klubben (objekt 42-43).

Micke Semjaniv, som donerat diverse tillbehör som tillhört hans far, pipmakaren Dura Semjaniv (objekt 61-69).

Anders Nilsson, som skänkt ett antal tobaker (objekt 70-80).

Vi har också fått en stor samling pipor från ett dödsbo i Ystad (objekt 81-96).

Hjärtligt tack till er alla!

Piplotteri

pipmakare Lars Jönsson

Helsingborgs Dagblad har publicerat en artikel om Lomma Pipes dvs. pipmakare Lars Jönsson.

Svenska Pipklubbens årsmöte den 13 juni 2015

Ett 25-tal medlemmar mötte upp till klubbens årsmöte hos Mellgrens Tobakshandel i Göteborg, ett glädjande stort antal. Årsmötesförhandlingarna var helt odramatiska och det blev omval på samtliga poster i styrelsen och även av revisorer. Mötet beslutade också att medlemsavgiften för 2016 skall hållas oförändrad, alltså 300 kronor.Mötet hade samlat inte mindre än sex svenska pipmakare, så deltagarna hade möjlighet att få svar på alla sina frågor, något som också utnyttjades flitigt. I den fil som bifogas kan Du se bilder på samtliga pipmakare som deltog. Det hela blev en heldag i pipans tecken som kom att vara till sena kvällen. Vi vill rikta ett stort tack till Mellgrens, som hade ordnat allt på ett föredömligt sätt denna dag. Och till Zoega som stod för kaffet som stod för kaffet. Och till Pappas punchbollar från Kakservice, och till Bengts son som tjänade pengar till laget Eskils minne IF. Och till de insiktsfulla samtalen vi hade över en god pipa.